André Kuipers erelid NVR

Op 14 december is André Kuipers gehuldigd als erelid van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart. Tijdens een speciale bijeenkomst op de faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft ontving hij uit handen van NVR-voorzitter Daan de Hoop een fotocollage van zijn ruimtevlucht. Een zeldzame onderscheiding want hij is hiermee pas het derde erelid. Een ander zeer bekend erelid is Piet Smolders.

Marc Heppener, mission scientist van de ESA voor de Delta-missie, opende de avond. Hij hield een lezing over de wetenschappelijke experimenten die André aan boord van het ISS heeft uitgevoerd. Er stonden maar liefst 21 experimenten gepland, zodat André het erg druk had. Zijn collega-bemanningsleden moesten hem helpen om alles op tijd af te krijgen. Helaas zijn er in eerste instantie veel mislukt, bijvoorbeeld vier van de vijf biologie-experimenten. De meeste mislukte experimenten zijn later alsnog uitgevoerd door andere bemanningsleden van het ISS. Een voorbeeld van een zeer geslaagd experiment is de proef die Philips liet uitvoeren met gasontladingslampen. Dit heeft een besparing van een slordige dertig miljoen euro opgeleverd. Ter vergelijking: de hele Delta-missie heeft twintig miljoen gekost. een duidelijk voorbeeld dat bemande ruimtevaart niet alleen maar geld kost. Ook de voorbereiding van de missie was uitzonderlijk. In minder dan twee jaar tijd is dit project bedacht, de apparatuur gebouwd en de missie uitgevoerd. Dit is een recordtijd voor een ISS-missie.

Hierna kwam André zelf aan het woord. Hij gaf nogmaals een uitgebreid en levendig verslag van zijn ruimtereis en wat hij allemaal gedaan heeft om het tot astronaut te schoppen. Zoals bekend heeft hij zijn carrière voortdurend aangepast om zo veel mogelijk kans te maken op een functie als ESA-astronaut. Hij toonde een groot aantal foto's zien van de voorbereidingen en van de ruimtevlucht zelf. Zo wist hij een levendig beeld te schetsen van wat hij allemaal heeft meegemaakt. André toonde bijvoorbeeld een zeldzame foto van het interieur van het koppelingsdeel van de Sojoez. Hierin verblijft de bemanning gedurende de reis naar het ISS. Doorspekt met zijn bekende droge humor ("als je één keer de afzuiging van de WC vergeet aan te zetten, vergeet je het nooit meer"), wist hij de zaal van begin tot eind te boeien. Dat hierdoor de pauze er bij inschoot en er geen tijd meer was voor het tweede deel van André's lezing, daar maalde niemand om...

Jan van Evert.

© 2005-2021 Bureau de Toekomst

Web Analytics